خانه / درباره پی سی کمپ

درباره پی سی کمپ

درباره پی سی کمپ با یاد او که نامش آرام بخش دلهاست

فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدت زمان کوتاهی که از عمرش می گذرد توانسته زندگی بشر را دگرگون کند.بسیاری از کار هایی که انسان در گذشته در محدوده خاصی از زمان ومکان انجام می داد ،امروزه دیگر محدویت نیستند.او می تواند درهر زمانی شب یا روز در هر مکــانی ؛خانه ،اداره و… به انجام کار هایش بپردازد و حتی کــارهای اداری خود را نیـز انجام دهـد! در راس همه اینها کــامپیوتر یا رایانه هست که بدون آن دنیای ارتــباطات و اطلاعـات معنایی ندارد.

اگـــر بخواهیم همگام بـا پیشرفت فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات حرکت کنیم باید دانش کافی درباره کامپیوتر و سایر متعلقات آن داشته باشیـم.اگر جستجویی در اینترنت انجام دهید متوجه می شوید که سایت های بسیاری در زمینه آموزش کامپیوتر فعالیت می کنند ، و آموزش های بسیار مفیدی ارائه می کنند.اما سوال اینجاست که آیا ذهـن ما گنجایش این همه مطالـب مختلف را دارد!؟ اگر یک گام جلوترحرکت کنیم ازعصر فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا شده و به عصر دانایی می رسیم.یعنی باید یادبگیریم که چگونه یاد بگیریم.چه بساکسانی که بسیار آموزش می بینند ولی یاد نمی گیرند.اما باید دانست که می توان کم آموزش دید و خوب یاد گرفت.این سایت در همین جهت گام برداشته و سعی می کند آن چه که یک فرد بایددر عصر دانایی ازدنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد،فراهم سازد.

امید هست که با یاری خدای متعال و کمک ومساعدت شما عزیزان بتوانیم در این امر سربلند باشیم.