خانه / بایگانی برچسب: اسلاید های جعفرنژاد قمی

بایگانی برچسب: اسلاید های جعفرنژاد قمی

دانلود اسلاید های ذخیره و بازیابی اطلاعات جعفرنژاد قمی

سيستم وساختار فايل ذخيره و بازيابی اطلاعات( سيستم وساختار فايل ها ) تأليف : جعفرنژاد قمی فصل اول: مقدمات وعمليات پردازش فايل فصل دوم: رسانه های ذخيره سازی فصل سوم: بهبود زمان دستيابی به ديسک فصل چهارم: سيستم فايل فصل پنجم: مبانی ساختارفايل فصل ششم: سازماندهی ودستيابی به فايل فصل …

ادامه نوشته »