خانه / کارشناسی ارشد / دانلود جزوات و مراجع کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانلود جزوات و مراجع کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Computer Reference

در این قسمت تمامی کتاب ها ،مراجع و جزوات درسی رشته مهندسی کامپیوتر ،مهندسی آی تی و علوم کامپیوتر را برای دانلود قرار دادیم.

عناوین برخی کتاب ها :

ساختمان های داده و طراحی الگوریتم ها

جزوه طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی

جزوه طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی، اراک

جزوه طراحی الگوریتم دکتر رضوی

جزوه ساختمان های داده و طراحی الگوریتم مهندس تنها و آیت

جزوه طراحی الگوریتم دکتر نور ا…

جزوه ساختمان های داده دکتر قدسی

حل تمرینات کتاب طراحی الگوریتم نیپولیتان و نعیمی پور

ترجمه فصول یک الی شش معماری کامپیوتر پترسن، مهندس علی والیزاده

جزوه معماری کامپیوتر مهندس یوسفی

جزوه معماری کامپیوتر دکتر نامور

جزوه معماری کامپیوتر دکتر حسن پور

جزوه مدارات منطقی پیشرفته دانشگاه امیرکبیر، دکتر اکبری

جزوه مدارات منطقی دکتر کریم زادگان

جزوه سیستم های عامل دکتر طرقی حقیقت

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر کارگهی

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر حاج سید جوادی

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر میبدی

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر منوچهری زاده

کتاب نظریه محاسبات دانشگاه پیام نور، دکتر عسکرزاده

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر نورالله

طراحی کامپایلرها

جزوه طراحی کامپایلر دکتر شاپوری

جزوه طراحی کامپایلر دکتر کارگهی

….

————————————————————
>> ساختمان های داده و طراحی الگوریتم ها
————————————————————

جزوه طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی
صفحات: ۱۲۲ | حجم: ۱۹ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه طراحی الگوریتم دکتر حاج سید جوادی، اراک
صفحات: ۱۸۷ | حجم: ۱ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه طراحی الگوریتم دکتر رضوی
صفحات: – | حجم: ۱۲ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه ساختمان های داده و طراحی الگوریتم مهندس تنها و آیت
صفحات: ۲۹۸ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه طراحی الگوریتم دکتر نور ا…
صفحات: ۹۳ | حجم: ۷۲۷ کیلوبایت | نوع: تایپ

جزوه ساختمان های داده دکتر قدسی
صفحات: – | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ / اسلاید

حل تمرینات کتاب طراحی الگوریتم نیپولیتان و نعیمی پور
صفحات: ۷۸ | حجم: ۷۳۳ کیلوبایت | نوع: تایپ

Foundations of Algorithms Using C++ Pseudocode, 4th Edition, Richard Neapolitan, Kumarss Naimipour
Pages: – | Size: 17MB | Kind: Typed-HTML | Download

Introduction to Algorithms, 3rd Edition, Thomas H.Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein
Pages: 1313 | Size: 5MB | Kind: Typed | Download

Solution Manual for Introduction to Algorithms,3rd Edition, Thomas H.Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein
Pages: 429+59+Files | Size: 2MB | Kind: Typed | Download

Fundamentals of Data Structures, 2nd Edition, Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta
Pages: 501 | Size: 962KB | Kind: Typed | Download

————————————————————
>> معماری کامپیوتر
————————————————————

ترجمه فصول یک الی شش معماری کامپیوتر پترسن، مهندس علی والیزاده
صفحات: ۱۹۰ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه معماری کامپیوتر مهندس یوسفی
صفحات: ۱۷۶ | حجم: ۳۸ مگابایت | نوع: دستنویس

جزوه معماری کامپیوتر دکتر نامور
صفحات: ۱۱۴ | حجم: ۱۲ مگابایت | نوع: دستنویس

جزوه معماری کامپیوتر دکتر حسن پور
صفحات: ۱۴۹ | حجم: ۸۵۷ کیلوبایت | نوع: تایپ

Computer System Architecture, 3rd Edition, M. Morris Mano
Pages: 524 | Size: 25MB | Kind: Xerox | Download

Solution Manual for Computer System Architecture, 3rd Edition, M. Morris Mano
Pages: 98 | Size: 4MB | Kind: Handwritten | Download

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 3rd, David A. Patterson, John L. Hennessy
Pages: 684 | Size: 25MB | Kind: Xerox | Download

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 4rd, David A. Patterson, John L. Hennessy
Pages: 914 | Size: 250MB | Kind: Xerox | Download + Appendix

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 4rd, David A. Patterson, John L. Hennessy
Pages: 621 | Size: 43.3MB | Kind: Typed and Handwriten | Download

————————————————————
>> مدارهای منطقی
————————————————————

جزوه مدارات منطقی پیشرفته دانشگاه امیرکبیر، دکتر اکبری
صفحات: ۳۱۰ | حجم: ۲/۶۰ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه مدارات منطقی دکتر کریم زادگان
صفحات: ۳۷۴ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

Digital Logic Circuit Analysis and Design, Victor P.Nelson, H Troy Nagle, J.David Lrwin, Bill D.Carroll
Pages: 855 | Size: 25MB | Kind: Xerox | Download

Digital Design, 3th Edition, M. Morris Mano
Pages: 294 | Size: 13MB | Kind: Xerox | Download

Solution Manual for Digital Design, 4th Edition, M. Morris Mano
Pages: 294 | Size: 1.6MB | Kind: Typed | Download

————————————————————
>> مفاهیم سیستم عامل
————————————————————

جزوه سیستم های عامل دکتر طرقی حقیقت
صفحات: ۲۱۳ | حجم: ۵۱۳ مگابایت | نوع: دست نویس

Operating System Concepts, 8th Edition, Abraham Silbershatz, Peter Galvin, Gerg Gagne
Pages: 982 | Size: 18MB | Kind: Typed | Download

Operating Systems: Internals and Design Principles, 7th Edition, William Stallings
Pages: 816 | Size: 4.2MB | Kind: Typed | Download

Modern Operating Systems, 3rd Edition, Andrew S. Tanenbaum
Pages: 971 | Size: 21MB | Kind: Xerox | Download

————————————————————
>> نظریه زبان ها و ماشین ها
————————————————————

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر کارگهی
صفحات: ۱۶۶ | حجم: ۲۹/۶ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر حاج سید جوادی
صفحات: ۱۳۸ | حجم: ۲۹ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر میبدی
صفحات: ۱۱۳ | حجم: ۶۴ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر منوچهری زاده
صفحات: ۱۰۹ | حجم: ۶/۸ مگابایت | نوع: دست نویس

کتاب نظریه محاسبات دانشگاه پیام نور، دکتر عسکرزاده
صفحات: ۴۱۱ | حجم: ۴ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر نور ا…
صفحات: ۵۰ | حجم: ۱۱ مگابایت | نوع: دست نویس

An Introduction to Formal Languages and Automata, 3rd Edition, Peter Linz
Pages: 410 | Size: 24MB | Kind: Xerox | Download

Solution Manual for An Introduction to Formal Language and Automata, 3rd Edition, Peter Linz
Pages: 96 | Size: 2.3MB | Kind: Handwritten | Download

————————————————————
>> طراحی کامپایلرها
————————————————————

جزوه طراحی کامپایلر دکتر شاپوری
صفحات: ۱۰۵ | حجم: ۳۹ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه طراحی کامپایلر دکتر کارگهی
صفحات: ۱۰۰ | حجم: ۱۶/۴ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه طراحی کامپایلر دکتر پارسا
صفحات: ۱۰۳ | حجم: ۱/۷ مگابایت | نوع: تایپ شده

جزوه طراحی کامپایلر دکتر حاج سید جوادی
صفحات: ۱۱۲ | حجم: ۷۱۴ کیلوبایت | نوع: تایپ شده

خلاصه درس طراحی کامپایلر مهندس مختاری فرد
صفحات: ۲۲۲ | حجم: ۲۲ مگابایت | نوع: تایپ شده

Compilers: Principles, Techniques, and Tools, 2nd Edition, Alfred V.Aho, Ravi Sethi, Jeffery D.Ulman
Pages: 1038 | Size: 6MB | Kind: Xerox | Download

————————————————————
>> طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
————————————————————

جزوه طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی مهندس قبائی
صفحات: ۲۲۷ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی دکتر نور ا…
صفحات: ۸۶ | حجم: ۶۳۳ کیلوبایت | نوع: تایپ

جزوه طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی دکتر آبادی
صفحات: – | حجم: ۲/۸ مگابایت | نوع: تایپ / اسلاید

جزوه طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی مهندس امام قلی زاده
صفحات: – | حجم: ۱ مگابایت | نوع: تایپ

Programming Languages: Design and Implementation Slides, 4th Edition, Terrence W. Pratt, Marvin V. Zelkowitz
Pages: – | Size: 2MB | Kind: Typed-Slide | Download

Concepts of Programming Languages, 10th Edition, Robert W. Sebesta
Pages: 816 | Size: 3MB | Kind: Typed | Download

Solution Manual for Concepts of Programming Languages, 7th Edition, Robert W. Sebesta
Pages: 51 | Size: 106kB | Kind: Typed | Download

————————————————————
>> مفاهیم پایگاه داده
————————————————————

جزوه پایگاه داده دکتر روحانی رانکوهی
صفحات: ۲۰۶ | حجم: ۴ مگابایت | نوع: تایپ

کتاب پایگاه داده پیام نور، دکتر فراهی و آیت
صفحات: ۴۲۲ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه پایگاه داده دکتر معصومی
صفحات: ۱۲۹ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

An Introduction to Database Systems, 8th Edition, C. J. Date
Pages: 1034 | Size: 20MB | Kind: Xerox | Download

Solution Manual for An Introduction to Database Systems, 8th Edition, C. J. Date
Pages: 401 | Size: 728KB | Kind: Typed | Download

Database System Concepts, 6th Edition, Abraham Silberschatz
Pages: 1376 | Size: 10MB | Kind: Typed | Download

————————————————————
>> هوش مصنوعی
————————————————————

خلاصه درس هوش مصنوعی مهندس مختاری فرد
صفحات: ۳۹۸ | حجم: ۱۷ مگابایت | نوع: تایپ

کتاب هوش مصنوعی پیام نور، دکتر عسکرزاده
صفحات: ۴۰۸ | حجم: ۳ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه هوش مصنوعی دکتر رضوی
صفحات: ۱۱۱ | حجم: ۴ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه هوش مصنوعی مهندس قبائی
صفحات: ۱۷۶ | حجم: ۳ مگابایت | نوع: تایپ

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Stuart J. Russell, Peter Norvig
Pages: 1333 | Size: 45MB | Kind: Xerox | Download

Solution Manual for Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2nd Edition, Stuart J. Russell, Peter Norvig
Pages: 181 | Size: 1MB | Kind: Typed | Download

————————————————————
>> مهندسی نرم افزار
————————————————————

خلاصه درس مهندسی نرم افزار مهندس مختاری فرد
صفحات: ۱۷۷ | حجم: ۵ مگابایت | نوع: تایپ

مهندسی نرم افزار یک و دو دانشگاه پیام نور، دکتر فراهی و مهندس پورامینی
صفحات: – | حجم: ۴۳۷ کیلوبایت | نوع: تایپ / اسلاید

Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7th Edition, Roger S. Pressman
Pages: 926 | Size: 161MB | Kind: Xerox | Download

Software Engineering: A Practitioner's Approach, 5th Edition, Roger S. Pressman
Pages: 888 | Size: 5MB | Kind: Typed | Download

————————————————————
>> شبکه های کامپیوتری
————————————————————

جزوه شبکه های کامپیوتری دکتر کریم زادگان
صفحات: ۳۱۱ | حجم: ۲/۴ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه شبکه های کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت، دکتر فتحی
صفحات: ۲۶۱ | حجم: ۹/۴ مگابایت | نوع: تایپ

Communication Networks, Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja
Pages: 889 | Size: 6MB | Kind: Typed | Download

Solution Manual for Communication Networks, Alberto Leon-Garcia, Indra Widjaja
Pages: – | Size: 5MB | Kind: Typed | Download

Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th Edition, James F. Kurose, Keith W. Ross
Pages: 886+Slides | Size: 30MB | Kind: Xerox | Download

Solution Manual for Computer Networking: A Top-Down Approach, 4th Edition, James F. Kurose, Keith W. Ross
Pages: 119 | Size: 886KB | Kind: Typed | Download

Computer Networking and the Internet, 5th Edition, Fred Halsall
Pages: 827 | Size: 48MB | Kind: Xerox | Download

————————————————————
>> مدیریت
————————————————————

جزوه خلاصه مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان
صفحات: – | حجم: ۱۰/۵ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه خلاصه رفتار سازمانی دکتر رضائیان
صفحات: – | حجم: ۷/۳ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه خلاصه اصول مدیریت دکتر رضائیان
صفحات: ۳۶ | حجم: ۳۰۰ کیلوبایت | نوع: تایپ

جزوه خلاصه مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی
صفحات: ۳۲ | حجم: ۳۰۰ کیلوبایت | نوع: تایپ

جزوه خلاصه رفتار سازمانی Moorhead and Griffin
صفحات: ۱۲۷ | حجم: ۱ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه خلاصه مدیریت سازمان دکتر برومند
صفحات: ۴۲ | حجم: ۵۷۰ کیلوبایت | نوع: تایپ

————————————————————
>> الکترونیک دیجیتال
————————————————————

جزوه الکترونیک دیجیتال دانشگاه شیراز، مهندس نوشاد
صفحات: ۱۱۴ | حجم: ۴ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه الکترونیک دیجیتال دانشگاه رایانه ای تهران
صفحات: – | حجم: ۱۰ مگابایت | نوع: تصویری

جزوه الکترونیک دیجیتال دانشگاه علم و صنعت، دکتر مزینی
صفحات: ۶۸ | حجم: ۵۷۰ کیلوبایت | نوع: تایپ

جزوه الکترونیک دیجیتال دکتر احسانی
صفحات: ۸۲ | حجم: ۱۵/۵ مگابایت | نوع: دست نویس

————————————————————
>> VLSI
————————————————————

جزوه مدارات پرتراکم پیشرفته (AVLSI) استاد درمحمدی
صفحات: ۶۷ | حجم: ۵/۷ مگابایت | نوع: دست نویس

————————————————————
>> ساختمان های گسسته
————————————————————

جزوه ساختمان های گسسته دکتر حاج سید جوادی
صفحات: ۱۱۱ | حجم: ۳ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه ساختمان های گسسته دکتر رضوی
صفحات: ۹۱ | حجم: ۲/۴ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه ساختمان های گسسته دکتر نامور
صفحات: – | حجم: ۱۱ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه ساختمان های گسسته دکتر قلی زاده
صفحات: ۵۰ | حجم: ۸۳۰ کیلوبایت | نوع: تایپ

حل تمرینات ساختمان های گسسته دکتر قلی زاده
صفحات: – | حجم: ۵ مگابایت | نوع: دستنویس

Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Ralph P. Grimaldi
Pages: 1005 | Size: 13MB | Kind: Xerox | Download

————————————————————
>> ریاضیات مهندسی
————————————————————

جزوه ریاضیات مهندسی مهندس کریمی
صفحات: ۱۶۰ | حجم: ۶۳ مگابایت | نوع: دست نویس

۲۵ درصد اول کتاب ریاضیات مهندسی پارسه / فصل اول و دوم: آنالیز فوریه و توابع مختلط (اشتراک گذاری توسط سایت موسسه پارسه)
صفحات: ۱۸۰ | حجم: ۱ مگابایت | نوع: تایپ

————————————————————
>> آمار و احتمالات مهندسی
————————————————————

کتاب آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه پیام نور، دکتر عباسی، دکتر شادرخ، دکتر وحیدی اصل
صفحات: ۳۷۰ | حجم: ۳ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه امیرکبیر
صفحات: ۱۷۶ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت
صفحات: ۱۷۴ | حجم: ۳ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه آمار و احتمالات مهندسی مهندس محبی کیا
صفحات: ۶۸ | حجم: ۱۸ مگابایت | نوع: دست نویس

جزوه آمار و احتمالات مهندسی مهندس طورانی
صفحات: – | حجم: ۳۰ مگابایت | نوع: دست نویس

۲۵ درصد اول کتاب آمار و احتمالات مهندسی پارسه / فصل اول: آنالیز ترکیبی و احتمال (اشتراک گذاری توسط سایت موسسه پارسه)
صفحات: ۱۱۱ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

————————————————————
>> محاسبات عددی
————————————————————

جزوه آنالیز عددی ۱
صفحات: ۱۹۵ | حجم: ۹۳۰ کیلوبایت | نوع: تایپ

جزوه آنالیز عددی ۲ دکتر رشیدی نیا
صفحات: ۱۲۲ | حجم: ۴۷۰ کیلوبایت | نوع: تایپ

جزوه محاسبات عددی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
صفحات: – | حجم: ۱ مگابایت | نوع: تایپ

————————————————————
>> ریاضیات پایه
————————————————————

کتاب ریاضیات عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر واعظی
صفحات: ۵۱۲ | حجم: ۱۱ مگابایت | نوع: تایپ

کتاب ریاضیات عمومی ۱ و ۲ مهندس شهنشاهی
صفحات: – | حجم: ۸ مگابایت | نوع: تایپ

کتاب ریاضیات عمومی ۱ مهندس قزلباش
صفحات: ۲۰۳ | حجم: ۳ مگابایت | نوع: تایپ

کتاب ریاضیات سال اول دوره متوسطه
صفحات: ۱۸۱ | حجم: ۲ مگابایت | نوع: تایپ

جزوه شیوه های انتگرال گیری
صفحات: ۳۰ | حجم: ۲۰۰ کیلوبایت | نوع: تایپ
————————————————————
>> زبان انگلیسی
————————————————————

English for Information Technology, PN University, Dr. Ahmad Farahi
Pages: 276 | Size: 2MB | Kind: Typed | Download

————————————————————
>> خلاصه دروس
————————————————————
خلاصه کلیه درس های چهار گرایش رشته مهندسی کامپیوتر موسسه نصیر
صفحات: – | حجم: ۱۰/۹ مگابایت | نوع: تایپ
————————————————————
>> اکثر این کتاب ها با فرمت PDF هستند، اما تعدادی کمی فرمت DjVu دارند که میتونید از اینجا نرم افزار مرورگر این فایل ها رو دانلود کنید.
Xerox : کتب اسکن یا زیراکس شده | Typed : کتب متنی یا تایپ شده | Handwritten : کتب دست نویس

درباره ی Administrator

همچنین ببینید

دانلود سوالات ارشد ۹۳ مهندسي ‌كامپيوتر

دانلود رایگان سوالات ارشد ۹۳ مهندسي كامپيوتر دانلود دفترچه ۱|دانلود دفترچه ۲ | پاسخنامه کمکی …

6 دیدگاه

  1. من جزء کاربران ویژه هستم و می خواهم لیسانس کامپیوتر بگیرم لطفا ویدیوهای بیشتری در ضمینه دروس تخصصی کامپیوتر و همچنین دروس عمومی بگذارید تا گوی سبقت را از سایتهایی همچون کدسیتی بگیرید پیشاپیش از لطف شما ممنون

  2. خیلی کار ت درسته

    حرف نداری

    دمت گرم

  3. salam,merc az site khoobetoon vaghan matalebesh aaalieyes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *