خانه / آموزش عمومی / آموزش مباحث ویندوز_۲(پیشرفته)

آموزش مباحث ویندوز_۲(پیشرفته)

Win XP

در ادامه بحث مدیریتWin XP به چگونگی ایجاد یک کنسول کنترلی و فراخوانی برنامه ها و روالهای مدیریتی دلخواه در آن می پردازیم.

ذخیره کنسول برای همین کامپیوتر ( Local Computer)

ذخیره کنسول برای کامپیوتر دیگر ( Another Computer)

شرکت ماکروسافت بیشتر برنامه ها و روالهای مدیریتی Win XPرا در یک برنامه به نام MMCکه مخخف عبارت Microsoft Management Consoleاست در یک جا جمع کرده. این برنامه در واقع محیطی است که به برنامه های مدیریتی Win XPاجازه می دهد تا عملیات خود را انجام دهند. لازم به ذکر است که اصطلاحا به این گونه برنامه ها که کوچک بوده و در محیط کلی دیگری اجرا می شوند Snap-insگفته می شود.

برای دستیابی به برنامه MMCدو راه وجود دارد که نتایج مختلفی نیز در پی خواهد داشت :

۱- استفاده از کنسول یا میز از پیش آماده شده که به طور پیش فرض در خود سیستم عامل موجود است.

۲- استفاده مستقیم از برنامه MMCو تشکیل یک کنسول با برنامه های مدیریتی دلخواه.

در روش اول شما با کنسولی کار خواهید کرد که قبلا در Win XPتشکیل گردیده و شما قادر به تغییر برنامه های مدیریتی موجود در آن نخواهید بود. اما در روش دوم شما خودتان باید ابتدا یک کنسول ایجاد کرده و سپس برنامه های مدیریتی دلخواه خود را به آن اضافه کنید.البته باید گفت که کنسول پبش فرض Win XPتمام موارد لازم برای یک کاربر خانگی را دارا می باشد و من هم در این سری از مطالب فقط به بررسی همین موارد خواهم پرداخت زیرا بقیه امکانات موجود در MMCفقط برای استفاده مدیران شبکه ها مفید خواهند بود.

حال در اینجا به چگونگی دستیابی به هر دو کنسول می پردازیم :

۱- کنسول پیش فرض: برای دستیابی به کنسول مدیریتی پیش فرض در Win XPمسیر زیر را طی کنید :

Control PanelàPerformance and MaintenanceàAdministrative ToolsàComputer Management

در این هنگام پنجره MMCباز خواهد شد و شما در این پنجره یک دایرکتوری قابل گسترش ( Extendable) خواهید دید که در آن برنامه های مدیریتی زیر موجد است :

System Tools

Storage

Services and Applications

در مورد هرکدام از این برنامه ها به طور مختصر در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۲- استفاده مستقیم از برنامه MMC:

برای دستیابی مستقیم به برنامه MMCکافیست در Start Menuروی گزینه Runکلیک کرده و در پنجره آن عبارت MMCرا نوشته دکمه OKرا فشار دهید. در این هنگام پنجره ای شبیه پنجره روش اول باز می شود با این تفاوت که در این پنجره هیچگونه برنامه ای برای کار وجود ندارد و شما خود برنامه های مورد نظرتان را انتخاب و فراخوانی کنید.

اکنون برنامه MMCبرای کار آماده می باشد. نام پنجره ای که باز شده Cosole1می باشد. اما همانطور که قبلا هم ذکر شد در این کنسول هیچ برنامه یا روالی برای کار موجود نیست و شما باید خودتان آنها را به دلخواه فراخوانی کنید. برای این کار به ترتیب زیر عمل می کنیم :

ابتدا در گوشه بالا و سمت چپ پنجره و در نوار ابزار روی گزینه Fileکلیک می کنیم تا منوی آن باز شود. سپس از این منو گزینه Add/Remove Snap-inرا انتخاب می کنیم. کلید میانبر ( Hot Key) مربوط به این کار Ctrl+Mمی باشد.

در این هنگام پنجره دیگری به نام Add/Remove Snap-inباز می گردد. در پایین این پنجره برروی کلید Addکلیک کنید. در این حالت پنجره دیگری به نام Add Standalone Snap-inباز می گردد که در آن شما می توانید لیست تمام برنامه ها و روالهای کنترلی در Win XP Proرا ببینید. حال برروی نام برنامه Computer Managementکلیک کنید تا به رنگ آبی درآید.( High Light) وسپس روی کلید Addدر پایین پنجره کلیک کنید. با انجام این کار پنجره دیگری باز خواهد شد که از شما درخواست می کند که نام کامپیوتری که باید کنسول برای آن ایجاد را مشخص کنید. در اینجا ۲ امکان موجود است :

۱- ذخیره کنسول برای همین کامپیوتر ( Local Computer)

۲- ذخیره کنسول برای کامپیوتر دیگر ( Another Computer)

گزینه دوم مربوط به ذخیره سازی کنسول برای کامپیوترهای موجود در یک شبکه می باشد که این کار صرفا از حقوق مدیر شبکه است و برای این کار باید با حساب کاربری مدیر ( Administer Account) وارد شبکه شد.

ما در اینجا فرض می کنیم که گزینه اول برای ما مطلوب است.

حال در پایین صفحه روی کلید Finishکلیک کنید تا برنامه مدیریتی انتخاب شده در کنسول قرار گیرد. همچنین روی کلید Closeاز پنجره Add Standalone Snap-inکلیک کنید تا این پنجره نیز بسته شود. ( می توانید روالها و برنامه های دیگری نیز انتخاب کنید با طبق روش گفته شده آنرا اضافه کنید. ) حال روی دکمه OKاز پنجره Add/Remove Snap-inکلیک کنید تا این پنجره نیز بسته شود و برنامه های مورد نظر شما وارد لیست کنسول گردند.

حال می توانید در قسمت سمت چپ کنسول خود برنامه Computer Managementرا ببینید.

روی علامت +کنار آن کلیک کنید. خواهید دید که همان برنامه های موجود در کنسول استاندارد Win XP Proموجود می باشند.

بعد از این مراحل شما باید کنسول خود را مانند یک فایل معمولی با یک نام دلخواه و در مسیری دلخواه Saveکنید تا در آینده قابل بازیابی باشند.

در ادامه بحث مدیریتWin XPبه چگونگی ایجاد یک کنسول کنترلی و فراخوانی برنامه ها و روالهای مدیریتی دلخواه در آن می پردازیم.

در قسمت قبل به صورت مستقیم به برنامه MMCدستیابی پیدا کردیم. اکنون برنامه MMCبرای کار آماده می باشد. نام پنجره ای که باز شده Cosole1می باشد. اما همانطور که قبلا هم ذکر شد در این کنسول هیچ برنامه یا روالی برای کار موجود نیست و شما باید خودتان آنها را به دلخواه فراخوانی کنید. برای این کا به ترتیب زیر عمل می کنیم :

ابتدا در گوشه بالا و سمت چپ پنجره و در نوار ابزار روی گزینه Fileکلیک می کنیم تا منوی آن باز شود. سپس از این منو گزینه Add/Remove Snap-inرا انتخاب می کنیم. کلید میانبر ( Hot Key) مربوط به این کار Ctrl+Mمی باشد.

در این هنگام پنجره دیگری به نام Add/Remove Snap-inباز می گردد. در پایین این پنجره برروی کلید Addکلیک کنید. در این حالت پنجره دیگری به نام Add Standalone Snap-inباز می گردد که در آن شما می توانید لیست تمام برنامه ها و روالهای کنترلی در Win XP Proرا ببینید. حال برروی نام برنامه Computer Managementکلیک کنید تا به رنگ آبی درآید.( High Light) وسپس روی کلید Addدر پایین پنجره کلیک کنید. با انجام این کار پنجره دیگری باز خواهد شد که از شما درخواست می کند که نام کامپیوتری که باید کنسول برای آن ایجاد را مشخص کنید. در اینجا ۲ امکان موجود است :

۱- ذخیره کنسول برای همین کامپیوتر ( Local Computer)

۲- ذخیره کنسول برای کامپیوتر دیگر ( Another Computer)

گزینه دوم مربوط به ذخیره سازی کنسول برای کامپیوترهای موجود در یک شبکه می باشد که این کار صرفا از حقوق مدیر شبکه است و برای این کار باید با حساب کاربری مدیر ( Administer Account) وارد شبکه شد.

ما در اینجا فرض می کنیم که گزینه اول برای ما مطلوب است.

حال در پایین صفحه روی کلید Finishکلیک کنید تا برنامه مدیریتی انتخاب شده در کنسول قرار گیرد. همچنین روی کلید Closeاز پنجره Add Standalone Snap-inکلیک کنید تا این پنجره نیز بسته شود. ( می توانید روالها و برنامه های دیگری نیز انتخاب کنید با طبق روش گفته شده آنرا اضافه کنید. ) حال روی دکمه OKاز پنجره Add/Remove Snap-inکلیک کنید تا این پنجره نیز بسته شود و برنامه های مورد نظر شما وارد لیست کنسول گردند.

حال می توانید در قسمت سمت چپ کنسول خود برنامه Computer Managementرا ببینید.

روی علامت +کنار آن کلیک کنید. خواهید دید که همان برنامه های موجود در کنسول استاندارد Win XP Proموجود می باشند.

بعد از این مراحل شما باید کنسول خود را مانند یک فایل معمولی با یک نام دلخواه و در مسیری دلخواه Saveکنید تا در آینده قابل بازیابی باشند.

دوستان عزیز:

تا اینجا ما توانستیم یک کنسول مدیریتی شبیه کنسول استاندارد Win XP Proبسازیم.

در شبهای آینده به بررسی زیربرنامه ها و زیر روالهای موجود در برنامه مدیریتی Computer Managementخواهم پرداخت.

با یادگیری مطالب بالا شما یک قدم دیگر به در اختیار گرفتن کنترل سیستم خود نزدیکتر شدید.

درباره ی Administrator

همچنین ببینید

دانلود فیلم آموزش بازیابی اطلاعات به زبان ساده

Recovery دانلود فیلم آموزش بازیابی اطلاعات به زبان ساده دانلود فایل حجم فایل : ۲۱ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *