خانه / آموزش آفیس / آموزش Power Point (بخش دوم )

آموزش Power Point (بخش دوم )

ايجاد پيوند در Power Point

در Power Point ميتوان متن ، تصوير و کليد هاي عملياتي را با ايجاد پيوند يا Link به ديگر اسلايد ها هدايت نمود. براي اين کار کافي است آيتم مورد نظر را انتخاب کرده و از نوار ابزار استاندارد گزينه Insert Hyperlink را انتخاب ميکنيم. روش ديگري براي اعمال Link به آيتم ، راست کليک بر روي آن و انتخاب Hyperlink است.
با انتخاب اين گزينه پنجره اي باز ميشود که با انتخاب : Existing file or Webpage ، ميتوان به سايتهاي اينترنتي يا فايلهاي موجود در کامپيوتر عمل Link را انجام داد.
گزينه Place in this Document ، ليست اسلايدهايي را که فايل جاري ايجاد کرده است را در اختيار شما قرار ميدهد که با انتخاب هر کدام از آنها ميتوان لينک به شماره اسلايد مربوطه انجام داد.

نکته :

هنگامي که در Power Point اقدام به ايجاد Link ميکنيم، حتماً بايد در نماي Slideshow قرار بگيريم تا نتيجه حاصل را بتوان مشاهده نمود.
متن هايي که Link شده اند تغيير رنگ داده و Underline ميشوند.
ايجاد دکمه هاي عملياتي براي ارتباط بين اسلايد ها : فرض کنيد روي پرونده اي کار ميکنيد که در مورد رشته هاي Office توضيح ميدهد. طبيعتاً اولين اسلايدي که ايجاد ميکنيد ليستي از رشته هاي Office است که با قرار گرفتن روي هر کدام از رشته ها ، پيوند به اسلايدي که توضيح در مورد آن رشته را ميدهد داريد. براي بازگشت به اولين اسلايد بايد دائو دکمه Previous را بزنيم تا به اسلايد اول برسيم. پس بهتر است دکمه اي در هر اسلايد تعبيه کنيم تا در هر شماره اسلايدي که باشيم ما را به اولين اسلايد هدايت کند. همچنين دکمه هايي مانند Back ، و Forward که بتوان راحت تر بين اسلايد ها جابجا شد.
براي درج دکمه هاي عملياتي از نوار ابزار Drawing از گروه Auto Shape ميتوان Action Buttons را انتخاب نموده و يا از منوي Slide show اين گزينه را فعال نمود. هر کدام از دکمه ها عملکرد خاصي را دارند که با ثابت نگه داشتن ماوس روي آنها مشخص ميشود. همچنين ميتوانيم خودمان براي دکمه ها عملکردي تعريف کنيم.
يکي از دکمه ها ، مثلاً Home، را انتخاب ميکنيم و با Drag روي اسلايد در محل مناسب قرار ميدهيم. به محض اينکه دکمه روي صفحه قرار گرفت پنجره Action Setting باز ميشود که در قسمت Hyper link to ، ليستي از عملکرد دکمه ها مشاهده ميشود. به طور مثال Last Slide viewed ، ما را به آخرين اسلايد مشاهده شده ميبرد و يا اگر URL را انتخاب کنيم ، ميتوانيم با دادن آدرس سايت اينترنتي دلخواه ، برنامه را توسط اين دکمه به آن سايت هدايت کنيم.
اگر بخواهيم دکمه اي داشته باشيم که ما را به يکي از فايلهاي ذخيره شده در Power Point هدايت کند ، گزينه Other PowerPoint Presentation را انتخاب ميکنيم.
همچنين ميتوانيم دکمه هاي عملياتي را خودمان طراحي کنيم. به اين شکل که با يکي از ابزار هاي Drawing شکلي بر روي اسلايد ميکشيم . سپس وقتي که به حالت انتخاب است روي آن راست کليک ميکنيم و گزينه Action Setting را انتخاب ميکنيم و در ليست موجود در Hyperlink عملکردي براي آن تعريف ميکنيم. همچنين ميتوانيم در پنجره Insert Hyperlink براي دکمه، Screen Tip تعريف کنيم و در Slide Show مشاهده کنيم.

Setup Show
پنجره Setup Show را ميتوان از منوي Slide Show ظاهر کرد. در اين پنجره تنظيماتي انجام ميدهيم که روي نماي Slide Show ميتوانيم نتيجه آن را با انتخاب يکي از سه راه زير مشاهده کنيم :

۱- Presented by a Speaker – Full screen : نمايش اسلايد در حالت تمام صفحه که حالت پيش فرض نمايش در Power Point است.

۲- Browsed by an Individual – window : نمايش Slide show در داخل يک پنجره

۳- Brows at a kiosk – Full screen : نمايش Slide show به صورت تمام صفحه با اين تفاوت که در اين حالت راست کليک روي Slide show عمل نميکند.

Loop Continuously until 'Esc' :

با فعال کردن اين گزينه نمايش اسلايد ها در Loop يا حلقه افتاده و وقتي به آخرين اسلايد برسيم مجدداً نمايش اسلايد ها از اول آغاز ميشود. اين کار تا وقتي که کليد 'Esc' را بزنيم ، ادامه پيدا خواهد کرد.

Show without Narration :

اگر نمايش اسلايد ها همراه با سخنراني باشند ، با انتخاب اين گزينه اين امکان غير فعال ميشود.

Show without Animation :

با انتخاب اين گزينه امکان انيميشن يا متحرک سازي اسلايد ها غير فعال ميشود و حتي اگر براي آنها انيميشن در نظر بگيريم ، اسلايدها بدون آن نمايش داده ميشوند.

Show Scrollbar :

اين گزينه وقتي فعال است که حالت Browsed by an Individual را انتخاب کرده باشيم و باعث آشکار شدن Scroll bar در پنجره ميشود.

در قسمت Slides در پنجره Setup Show ، با انتخاب All نمايش اسلايد ها به ترتيب ايجاد و نشان داده ميشوند. در قسمت بعدي ميتوان حالت نمايش را با دادن شماره اسلايد تعيين نمود. بطور مثال از اسلايد ۵ تا اسلايد ۱۴ .

Custom Show :

اگر اين گزنه غير فعال است ، پنجره را ببنديد و از منوي Slide show اين گزينه را انتخاب کنيد. پنجه custom Show ظاهر ميشود که با زدن دکمه New ميتوانيم نام ناسبي را براي نمايش بگذاريم و نمايش اسلايد ها را با انتخاب اسلايد و زدن کليد Add سفارشي کنيم. در اين حالت نمايش اسلايد ها متواند به طور دلخواه انتخاب شود. مثلاً اگر اول اسلايد ۷ را انتخاب کنيم و بعد اسلايد ۱۲ ،سپس ۱۸ و …. . مشاهده ميکنيد که در اين حالت خودمان ترتيب نمايش اسلايد ها را انتخاب ميکنيم.

به پنجره Setup Show برميگرديم. اين قسمت با تنظيم قبلي فعال شده و ميتوانيم از آن استفاده کنيم. در قسمت Advanced Slides ميتوانيم نحوه نمايش را با انتخاب گزينه Manually ( به طور دستي ) يعني با زدن کليد Enter ا کليک ماوس انجام دهيم.
اگر تنظيمات زمان گذاري شده را قبلاض انجام داده باشيم ميتوان با انتخاب Using Timing if Present نمايش اسلايدها را با توچه به زمان داده شده نشان داد.

Slide Transition :

از منوي File گزينه New و سپس تب Presentation را انتخاب کنيد و نمونه اي را برگزينيد. مثلاً Generic به نماي Slide Sorter برويد در نوار ابزار اختصاصي اين نما اولين گزنه يعني Transition Effect را باز کنيد. با انتخاب هر کدام از گزينه هاي اين بخش ميتوانيم جلوه اي را براي جابجايي بين اسلايد ها انتخاب کنيم و در اسلايد انتخابي نتيجه کار ا مشاهده کنيد. در اينجا ميتوانيد اين تنظيم را براي تک تک اسلايد ها انجام دهيد.
با اعمال اين Effect ها به هر اسلايد ، علامت Slide Transition در پايين اسلايد ظاهر ميشود که نشان دهنده اين موضوع است که اين اسلايد اين جلوه را دريافت نموده . اما اگر بخواهيم به تمام اسلايد هاي موجود يک Effect واحد اعمال کنيم ، تا هنگام رفتن به اسلايد بعدي نشان داده شود ، مراحل زير را دنبال ميکنيم :

منوي Slide show گزينه Slide Transition را انتخاب ميکنيم. در اين پنجره نيز ليستي از جلوه ها که در Slide sort وجود داشته ديده ميشود و ميتوان سرعت جابجايي را بين اسلايد با يکي از سه گزينه ( Slow ( آهسته ) ، Medium ( متوسط ) و Fast ( سريع ) ) مشخص نمود.

در قسمت Advance ، که بسيار مهم هم ميباشد شما ميتوانيد انتقال به اسلايد بعدي را با کليک ماوس و يا به طور اتوماتيک Automatically After تنظيم کنيد. در قسمت آخر ميتوان زمان را بر حسب دقيقه و يا ثانيه تنظيم نمود. پس هر عددي که در اين قسمت وارد کنيد مقدار زماني است که بين جابجايي که طول ميکشد و به اين طريق ميتوان بدون هيچ گونه کنترلي نمايش اسلايد ها را نشان داد. همچنين در قسمت Sound ميتوان براي اين جابجايي ها صدايي را انتخاب کرد. در پايان با انتخاب Apply يا Apply to All تنظيمات به يک اسلايد يا همه اسلايد ها اعمال ميشود.

Rehearse Timing
هنگامي كه از منوي Slide Show گزينه ي Rehearse Timing را انتخاب مي كنيم . برنامه بطوراتوماتيك وارد نماي Slide Show مي شود و بالاي اين نما پنجره ي كوچكي ظاهرمي شود كه توسط آن مي توان آيتم هاي درون اسلايد رابراي نمايش زمان گذاري كرد،همچنين مي توان توسط اين گزينه زمان نمايش كل اسلايدها راتعيين نمود. به طورمثال ۱۷ اسلايد داريم كه ميخواهيم در مدت ۹۰ ثانيه نشان داده شود. اين زمان را بين اسلايدها تقسيم مي كنيم .
بازدن دكمه يNext دراين پنجره زمان براي اسلايد جاري گرفته ميشودوبه اسلايدبعدي ميرويم.
دكمه Pause توقف موقت زمان را روي اسلايد داريم و براي اين كه مجددا" Timer كاركند كافي است دوباره روي اين دكمه بزنيم.

Repeat
Repeat : باعث مي شود زمان گذاري از صفر شروع شود. براي مشاهده ي زمان هاي اسلايد ها كافي است واردنمايslide sorter شويم ، پائين هر اسلايد زمان نمايش اسلايدرا نمايش مي دهد.

Custom Animation:

اين گزينه درمنوي Slide Show ديده مي شود و توسط گزينه هاي آن ميتوان Object هاي درون اسلايد رامتحرك سازي نمودوبه سادگي نمايش اسلايدها راازحالت Static به حالت Dynamic تبديل نمود.
درپنجره ي Custom Animation درقسمت Timing قرارمي گيريم. ليست آيتم هاي موجوددراسلايدجاري ديده مي شود.كه باانتخاب هركدام آيتم موردنظردرون اسلايد درپنجره ي كوچكي دراين پنجره ديده مي شودتعداد اين موضوع هابستگي به محتويات داخل اسلايدبيشترباشد طبيعتا ليست مانيزطولاني تر خواهدبود.
هنگامي كه موضوع انتخاب شده وگزينه Animate را فعال كرديم (پيش فرض روي گزينه ي Don’t Animate است)
موضوع درليست Animation order قرار مي گيرد. دراينجا ميتوان تقدم و تاخر نمايش و انيميشن شكل ها و موضوعات راتعيين نمود.
اگرخواستيم موضوعي ثابت باشد و انيميشن نداشته باشد گزينه ي Don’t Animate را براي آن انتخاب مي كنيم.
همچنين مي توان نحوه ي نمايش رابايكي از دوحالت
۱)On Mouse Click
۲)Automaticaly
تعيين نمود كه با انتخاب گزينه ي دوم زمان برحسب ثانيه قابل تنظيم است.
هركدام از مواردي راكه انتخاب كرده ايم و درقسمت Animation Order قرارگرفته اندرا به طورجداگانه مي توان جلوه ي خاص بدهيم. اين كاررا باانتخاب موضوع وسپس ازرفتن به برگ نشان effect انجام مي دهيم و درليست Entry Animation يكي يكي جلوه ها را انتخاب كرده و بازدن روي Preview پيش نمايش آن را مشاهده مي كنيم تامورددلخواه راپيداكنيم.
اين ترتيب را براي تك تك موضوعات داخل اسلايدانجام مي دهيم.
همچنين ميتوان روي اسلايدها صداگذاري نمود كه ۲ حالت دارد.
۱) براي تك تك اسلايدها ازقسمت Sound نمونه اي راانتخاب كرده وروي آن اعمال كنيم.
۲) درليست Sound آخرين گزينه يعني Other Sound راانتخاب كنيم وصداي موردنظر رااز جاي ديگر انتخاب كنيم.

نكته: درPower Point ازصداهايي مي توان استفاده نمودكه پسوند .WAV داشته باشند. حال اگربخواهيم موزيكي را روي اسلايدها ازابتدا تا پايان به طوريكنواخت داشته باشيم اولين اسلايد رابا Other Sound شروع مي كنيم و روي بقيه اسلايدها No Sound راتنظيم مي كنيم. به اين صورت موزيك به طوريكنواخت پخش مي شود. البته بايدزمان اجراي موزيك و تعداد اسلايد هارا ازقبل تنظيم كنيم و اگرموزيك زودتراز اسلايدها به اتمام مي رسد، دقيقا روي اسلايدي كه صداقطع مي شود بعدا ازقسمت Other Sound موزيك راشروع كنيم به اين ترتيب مشكلي براي پخش همزمان پيش نمي آيد.

در پنجره ي Custom Animation برگ نشان Chart effect هنگامي فعال مي شود كه دراسلايد ازيك نمودار(Chart ) استفاده كرده باشيم كه مي توان بسته به نوع نمودارeffect هايي را به آن اعمال نمود.
اگرروي اسلايدRight Click كنيم گزينه ي Slide Layout وApply Design ديده مي شود.
باتوجه به توضيحات دراين جزوه آيامي توانيد تفاوت اين دو گزينه را بگوييد؟

منبع : Ostad Online

درباره ی Administrator

همچنین ببینید

دانلود فیلم آموزش ورد ۲۰۱۳

Word 2013 در این فیلم دو قسمتی که هر قسمت حدود ۱۶ دقیقه هست با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *